June 02, 2006

Atlas schránok morských mäkkýšov

Vo vydavateľstve IKAR vyšiel v máji 2006 atlas schránok morských mäkkýšov pod kompromisným názvom Mušle morských mäkkýšov. V českej mutácii vyšiel ako Ulity a lastury (vyd. Knižní klub), originálny názov je Shells, autorom textu je S. Peter Dance, fotografie vyhotovil Matthew Ward. Podľa slovenského vydavateľa ide o knihu komerčne minoritnú, takže je malým zázrakom, že sa dostala do edičného plánu a nakoniec aj vyšla. Pravdepodobne sa dlho opäť na slovenskom trhu nič podobné, populárne ladené, neobjaví, takže jasajme a nekritizujme. Najväčším kladom atlasu je, že v úvodnej časti po prvý raz prináša podrobné slovenské názvoslovie morfológie schránok mäkkýšov a nové slovenské názvy jednotlivých druhov (autorom je najmä M.J. Lisický, sčasti aj T. Čejka).

0 Comments:

Post a comment

<< Home