March 03, 2005

Oxychilus hydatinus (Rossmässler, 1838) (Gastropoda: Zonitidae) nový pro Slovensko

Libor Dvořák

Když se objeví nový druh plže pro nějakou zemi, bývá to obvykle 1) zavlečený nepůvodní druh nebo 2) nově stanovený taxon. Objevení druhu Oxychilus hydatinus v oblasti Bratislavy je ze zcela jiné kategorie. Jedná se o výrazně teplomilný druh obývající stepi, popř. druhotné lokality stepního rázu v jižní Evropě. Nejseverněji byl znám pouze z jižních částí Maďarska, ale například v nížinách Rakouska nikdy zaznamenán nebyl. Jedinci ze Slovenska byli determinováni na základě drobných konchyliologických znaků, kterými se liší od blízce příbuzného a na Slovensku rozšířeného O. inopinatus. Determinace byla ověřena anatomicky. Oba druhy mají totožné pohlavní orgány, liší se pouze vnitřní strukturou penisu. Nález tak sice podle dosavadních znalostí přináší nový druh plže pro Slovensko, zároveň však oprašuje starší Giustiho otázku, zda se vůbec jedná o dva "dobré" druhy, když k determinaci nestačí pitva pohlavního ústrojí a je nutno studovat papily ve vnitřní části penisu, anebo o druh jediný s jistou formou variability co se některých parametrů ulity týče.
Více o tomto nálezu přináší práce:
DVOŘÁK L., HORSÁK M. & VARGA A. 2004: Oxychilus (Mediterranea) hydatinus (Gastropoda: Zonitidae) - new snail for Slovakian fauna with notes to its distribution. Folia Malacologica, 12: 149-152.

Shell of Oxychilus hydatinus from Ondrejský Cintorín cemetery, City of Bratislava, SW Slovakia (photo M. Horsák) and its genitalia (drawing F. Giusti) a - external morphology, b - internal structure. (Click to enlarge images)

0 Comments:

Post a comment

<< Home