June 08, 2004

Diplomová práca o mäkkýšoch CHKO Litovelské Pomoraví

Michal Maňas obhájil, aspoň podľa mňa, veľmi dobrú diplomovú prácu na tému
Měkkýši (Mollusca) chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví

Prácu si môžete exkluzívne pozrieť na jeho stránke.

June 07, 2004

Diplomová práca o mäkkýšoch topoľových lignikultúr

Zhruba pred mesiacom úspešne obhájila poslucháčka Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave Petra Richterová diplomovú prácu na tému
Malakocenózy topoľových lignikultúr vybraných lokalít v derivačnom území vodného diela Gabčíkovo
Tu je súhrn:

Ciele práce:
- opísať vybrané kvantitatívne a štrukturálne znaky malakocenóz topoľových lignikultúr
- získať nové autekologické a synekologické poznatky o malakofaune podunajských lužných lesov
- prispieť k ekosozologickému hodnoteniu územia
Študované územie:
Katastre obcí Bodíky a Trstená na Ostrove. Zahŕňa ostrovy v ľavobrežnom inundovanom území pri r. km 1827-1826. Priemerná nadm. výška: 125-135 m n.m.
Metódy:
Kvadrátová, výplav schránok flotačnou metódou (Evans, 1972)
Výsledky:
- Na 10 stanovištiach porastu šľachteného topoľa získala 2021 jedincov, ktorí patrili k 28 terestrickým druhom a 8 ekologickým skupinám. V rámci všetkých stanovíšť dominanovali: Aegopinella nitens (10.6 %), Punctum pygmaeum (10.6%), Carychium minimum (11.4%), Vitrea crystallina (8.5%), Vallonia costata (7.4%) a Cochlicopa lubrica (7.4%).
Medzi ekol. skupinami mali najvyššiu početnosť lesné druhy s. lato (48.3%), euryekné druhy (22.1%) spoločne s hygrofilnými druhmi s. lato.
- Eukonštantné boli Aegopinella nitens, Carychium minimum a Vallonia costata.
- Na jednej z lokalít sa vyskytol aj Arion lusitanicus (3 ind.). Ide o prvý nález zo zaplavovaných podunajských luhov. Z ostatných nahých ulitníkov autorka zaznamenala iba Arion subfuscus, Arion fasciatus a Limax maximus.

Citácia práce: Richterová, P. 2004: Malakocenózy topoľových lignikultúr vybraných lokalít v derivačnom území vodného diela Gabčíkovo. Dipl. práca, ms. depon. in: PriFUK, Bratislava, 74 pp.

Tomáš Čejka

Nová malakozoologička z Rumunska

V rumuskom Prírodovednom múzeu sa objavila nová malakozoologička, ktorá sa v súčasnosti špecializuje na Clausiliidae, konkrétne na rod Alopia. Tu je linka na jej osobnú stránku, kde nájdete aj príslušné kontakty.


June 04, 2004

Problém jménem Arion lusitanicus (L. Dvořák)

Zima 2002–2003 byla abnormálně tuhá. Pro Arion lusitanicus, původem z teplého jihu Evropy, představovala zřejmě problém: přezimování jeho vajíček a juvenilů bylo komplikované a úmrtnost byla zřejmě dosti vysoká. Počet zjištěných populací tohoto druhu byl v JZ Čechách výrazně nižší než v předchozích letech, stejně tak i počty zaznamenaných jedinců. Úbytek pokračoval i vlivem velice suchého horkého roku 2003. Další „ranou“ pro plzáka španělského je další tuhá a navíc dlouhá zima 2003–2004. Letošní vývoj následuje stav z loňského roku: plzáků je opět poměrně málo. Ovšem teprve následující léta ukáží, zda to je jen krátkodobý výkyv populace vlivem klimatických podmínek, nebo dlouhodobější změna.
Ještě jeden jev byl pozorován v JZ Čechách: A. lusitanicus se poměrně nenásilnou formou zapojuje do společenstev lužních lesů podél vodotečí, zejména v nižších polohách.

June 03, 2004

Koniec invázie Arion lusitanicus?

V r. 2003 sme si viacerí všimli, že sa A. lusitanicus prestal správať invázne.
Bude to pravdepodobne vplyvom posledných dvoch klimaticky extrémnych rokov - 2002 tuhá zima, 2003 extrémne sucho. Potvrdzuje to aj mail poľského slimákológa:

Rafal Sionek, May 2004:
Weather in 2002 and 2003 of year in Poland was not favourable for development A. lusitanicus:
I) in October 2002 stepped out strong frosts without fall of snow (lack of snow caused, that most of eggs A. lusitanicus and part young snails became remained),
II) in year 2003 reigned drought in Poland (very little of falls of rain). This all caused, that population A. lusitanicus in 2003 year was in regress. I judge, that similar situation stepped out also in Czech Rep.
In year 2004 state of population this snail can be rebuilt (this of year in Poland May is cool and with large quantity of fall of rain).
We will see how this all yet will be developed? On fall of population A. lusitanicus I would not count.
Unfortunately I do not drive now observation A. lusitanicus. In preceding years A. lusitanicus stepped out on municipat grounds, gardens, ditches at way, little rivers (brooks) sometimes in vicinity of greater rivers, on cemeteries. In forests and on open spaces (fields under cultivation) this of species I did not meet.

Takže tešiť sa je predčasné...